Đồ

Nghỉ thai sản do y tế chi trả

Nghỉ thai sản do y tế chi trả

Từ năm sau, nghỉ y tế và nghỉ thai sản sẽ được Bộ Y tế chi trả chứ không phải Bộ Lao động và Đoàn kết Xã hội. Các bộ trưởng, Eugen Nicolaescu và Gheorghe Barbu, hôm qua đã ký một giao thức, theo đó, một phần đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động cho Quỹ Bảo hiểm xã hội sẽ được chuyển vào quỹ bảo hiểm y tế. Nhìn chung, các đóng góp vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi phân phối.

Từ năm sau, nghỉ y tế và nghỉ thai sản sẽ được Bộ Y tế chi trả chứ không phải Bộ Lao động và Đoàn kết Xã hội. Các bộ trưởng, Eugen Nicolaescu và Gheorghe Barbu, hôm qua đã ký một giao thức, theo đó, một phần đóng góp của người lao động và người sử dụng lao động cho Quỹ Bảo hiểm xã hội sẽ được chuyển vào quỹ bảo hiểm y tế. Nhìn chung, các đóng góp vẫn giữ nguyên, chỉ thay đổi phân phối.
Từ những tính toán mà chúng tôi đã thực hiện, hóa ra chúng tôi phải chuyển vào quỹ bảo hiểm y tế khoảng 0,75% khoản đóng góp mà người sử dụng lao động và người lao động đã trả cho quỹ bảo hiểm xã hội. Về cơ bản, CAS thu thập từ chủ lao động và nhân viên giảm xuống 30%, còn 29,25%, tương ứng tăng mức đóng góp cho quỹ bảo hiểm y tế duy nhất, "Mihai Seitan, chủ tịch của Nhà hưu trí quốc gia - CNPAS, giải thích hôm qua.


Việc chuyển hạn ngạch này cho Bộ Y tế sẽ không ảnh hưởng đến số tiền trợ cấp được cấp. Theo tuyên bố được Bộ Y tế công bố ngày hôm qua, cũng trong năm tới, các bệnh có tính chất chuyên nghiệp sẽ được Bộ Lao động giải quyết, từ Quỹ Rủi ro và Tai nạn.
Nguồn: Vận may